Chính sách VipCard hệ thống lẩu băng chuyền Osaka

Lẩu Nhật hoàn hảo cho đôi tình nhân
17/06/2017
Lẩu băng chuyền Osaka khuyến mãi 2017
16/07/2017

1. Điều kiện trở thành thành viên của Osaka.1:
– Không phân biệt công dân trong hay ngoài nước.
– Cung cấp đầy đủ thông tin, giấy tờ cần thiết khi yêu cầu cho Osaka.1
– Muốn trở thành thành viên Osaka.1
– Đã và đang sử dụng sản phẩm tại Osaka.1 có giá trị từ 1,000,000vnđ trở lên.

* Ưu điểm: sở hữu 1 Vipcard, được ưu đãi nhiều sản phẩm mới khác nhau mà chưa nơi nào có được.

2. Quyền lợi và nghĩa vụ:
a. Đối với VipOsaka Gold:
* Quyền lợi:
+ Giảm 10% đối với tất cả các loại lẩu, nước uống và gọi thêm món

b. Đối với VipOsaka Platinum:
* Quyền lợi:
+ Giảm 15% đối với tất cả các loại lẩu, nước uống và gọi thêm món

c. Đối với VipOsaka Diamond:
* Quyền lợi:
+ Giảm 20% đối với tất cả các loại lẩu, loại nước uống và gọi thêm món.

* Quyền lợi chung:
+ Thẻ này hợp lệ khi thành viên cho bạn bè, người thân mượn…tuy nhiên chỉ tính 1 người dùng cho 1 thẻ.
+ Thẻ được tích lũy điểm theo từng giá trị của đơn hàng mà quý khách mua. Điểm được tính bằng đồng K. Mỗi điểm tương ứng với 1000 (1K = 1000đ, 1000K = 1.000.000đ).
+ Quyền lợi tích điểm khi thành viên Osaka.1 giới thiệu khách tham gia đăng ký thành viên. Số điểm tích lũy được tính dựa vào tổng đơn hàng của khách hàng được giới thiệu mua. Chỉ được tính 1 lần đầu tiên.

+ Được nhận ngân phiếu VipOsaka khi giá trị gói dịch vụ bạn mua đạt được ngưỡng giá trị VipOsaka đề ra. Toàn bộ số điểm sẽ được cộng dồn vào Vip (Lưu ý: Phiếu không quy đổi thành tiền mặt).
+ Khi quý khách vượt qua ngưỡng Diamond, quý khách hưởng rất nhiều quyền lợi, quà tặng quý giá khác từ chính sách của VipOsaka, có thể lên đến 50%.

* Nghĩa vụ chung:
+ Phải tuân thủ đúng theo qui định của VipOsaka đề ra.
+ Không được làm ảnh hưởng và tổn hại đến uy tín của công ty, nếu VipOsaka phát hiện bất kỳ thành viên nào có dấu hiệu sai phạm, VipOsaka sẽ tước bỏ toàn bộ quyền lợi của thành viên đó, đồng thời thành viên đó phải bồi thường toàn bộ thiệt hại đã gây ra.
+ Khi quý khách muốn thăng cấp lên Platinum, trong tài khoản Vip của quý khách phải có tổng điểm là: 10.000K = 10.000.000đ
+ Khi quý khách nâng cấp lên Diamond, tài khoản của quý khách có tổng điểm là: 30.000K = 30.000.000đ
* Lưu ý: Thẻ VIP có giá trị trong vòng 12 tháng.

Xin chân thành cám ơn!

//]]>